خاتــون

نوشته‌ها و ترجمه‌ها

خاتــون

نوشته‌ها و ترجمه‌ها

خاتــون

روزگـاری، کلمات، زبان بودند؛
اکنون سکــوت... .

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
فارسی‌ها

۴ مطلب با موضوع «نحوها» ثبت شده است

به نام حضرت باران

باب فعل/ مواضع جزم فعل مضارع

16. وقتی جواب جمله اسمیه باشد: ربط آن با «اذا»ی فجائیه و «فاء» درست است. اما شرط جمله آن است که: خبری موجبه و غیر منسوخ باشد. شرط در ادات هم آن است که «إن» یا «اذا» باشد.


17. اگر ــــ> شرط و قسم با هم بیایند: جواب برای هرکدام که اول آمده قرار داده می‌شود.

اگر ــــ> بر شرط و قسم چیزی مقدم شود که خبر می‎خواهد مانند مبتدا و اسم کان و مانند آن: جانب شرط ترجیح دارد.

 • خاتون

به نام حضرت باران

باب فعل/ مواضع جزم فعل مضارع

8. فعل مضارع با آمدن یکی از اداوت جازم مجزم می شود.

ادوات جازم: الف) بعضی یک فعل را مجزوم می‎کنند

ب) بعضی دو فعل را مجزوم می‎کنند.

9. ادوات جازم یک فعل:

 • لم
 • لما
 • لام امر
 • لا ناهیه

10. ادوات جازم دو فعل:

 • خاتون

به نام خداوند

 

باب فعل/ مواضع رفع و نصب فعل مضارع

6. فعل مضارع ِ خالی از نواصب و جوازم و تمام چیزهایی که موجب مبنی شدن آن شود، مرفوع می شود.

 

7. وقتی یکی از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع بیاید، فعل منصوب می شود. 

[حروف ناصبه: ان، لن، اذن، کی، لکی، لام تعلیل، لام تاکید، حتی، او، فاء سببیت مسبوق به نفی محض یا طلب محض، واو معیت مسبوق به نفی یا طلب، واو/فاء/ ثم/ او عطف شده بر اسم جامد یا غیر مؤول]

 

[توضیح]

أن:

فایده: «ان» اگر ـ بعد از فعلی که دال بر یقین باشد بیاید، فعل مضارع را منصوب نمی‎کند، بلکه در این صورت مخفف از ثقیله است.

ـ اگر بعد از فعل ظنی بیاید هر دو وجه جایز است.

در سایر موارد یا اگر در ابتدا قرار بگیرد، ناصبه است و با صله‎اش تأویل به مصدر می‎شود، که معمولا یا (متعلق به عامل قبلش است) یا (بنابر مبتدا بودن در موضع رفع است).

 • خاتون

به نام حضرت باران

موضوع علم نحو

1. علم نحو درباره:

 • احوال آخر کلمات بعد از ترکیب،
 • و جایگاه مفردات در جمله و ساختار جمله از مفردات مطابق با عربی صحیح
بحث می‎کند.
 
2. الفاظ موقع ترکیب دو نوع هستند:
 • آخر آنها تغییر نمی‌کند. به اینها (مبنی) می‌گویند.
 • آخر آنها در حالات مختلف تغییر می‎کند. به اینها (معرب) می‌گویند.
 • خاتون